Spletni certifikat GZS

Zaščita spletnih strani


Gospodarska zbornica Slovenije je v lanskem letu pristopila k projektu zaščite spletnih strani SecuCert®, s katerim se aktivno vključujemo v program EU Trustmarks pri Digitalni Agendi EU. S ciljem tehnološkega varovanja spletnih strani pred kopiranjem in ponarejanjem ter zagotavljanem stalnega monitoringa bomo za naslednji dve leti vsem svojim članom dodelili brezplačen članski certifikat GZS in /ali certifikat iz naslova katerekoli nagrade GZS, ki ste jo prejeli kot naši člani.

Tehnologija SecuCert® je sodelujoča tehnološka platforma EU Trustmark, večkrat nagrajena tudi na evropski ravni (Information Security Solutions Europe, TELETrust)