Spletni certifikat GZS

O sistemu zaščite


Zagotavljanje varnosti spletnih strani postaja zaradi vse pogostejšega ponarejanja in kopiranja spletnih strani, kraje identitete in mnogovrstnih zavajanj in zlorab vse pomembnejši dejavnik odnosa med ponudnikom spletnih strani in njihovimi uporabniki. Hkrati je EU v okviru usklajevanja obstoječe zakonodaje na področju varovanja potrošnikov in varovanja osebnih podatkov z Digitalno Agendo (maj 2010) začela intenzivno urejati področje spletnega poslovanja. Cilj ukrepov je povečati obseg in stopnjo urejenosti spletnega poslovanja.